Osobní dotazník pro zájemce o zaměstnání v Saar Gummi Czech, s. r. o.

Barevně označené položky jsou povinné,
(*) rok narození nemusíte vyplňovat
 
 
 
 
 

 
Pracovní praxe - vyberte 3 nejdůležitější (nepovinné pro čerstvé absolventy)
 
Preferuji práci v oboru - zaškrtněte, popř. doplňte:
 
 
Kvůli ochraně před roboty uveďte číslicí výsledek součtu tři plus čtyři
Potvrzuji pravdivost uvedených údajů a souhlasím s jejich využitím pro interní potřebu SGC. Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám. Po jednom roce bude dotazník automaticky skartován. Pokud bude Váš zájem trvat i poté, můžete si vyplnit dotazník znovu. Případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů adresujte na personalni@sgc.cz. Data jsou zasílána běžným nešifrovaným připojením.